FM-slukking og DAB-omlegging.

27.10.2016

Kjære radioforhandler. Slukkingen av de riksdekkende FM-sendingene er i gang, og først ut var Nordland.