Terms And Conditions

 

Salgs- og leveringsbetingelser.
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet
er avtalt skriftlig mellom Target United AS og kjøper.
 
Tilbud
Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.
 
Priser
Vi tar forbehold om prisendringer uten forutgående varsel.

Forsendelse
Frakt og forsikring belastes i henhold til enhver tids gjeldende
satser, og likeledes vil kjøper også måtte bære fraktkostnadene ved
ekspressleveringer. Ved private leveringer kommer et tillegg på Kr 200,-
 
Betaling
Target AS betalingsbetingelser er netto pr. 20 dager fra fakturadato.
Ved for sen betaling forbeholder Target AS seg rett til å belaste 1% rente pr. påbegynt måned.
 
Varens anvendelse
Kjøperen er gjort kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter.
Før bruk må kjøperen avgjøre om produktet er egnet
til den påtenkte anvendelse, og kjøperen bærer selv enhver risiko og et
hvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøperen i tilfelle av
videresalg å viderebringe mottatte opplysninger om vare. Kjøperen må selv sørge
for å ha nødvendige godkjenninger og autorisasjoner for å selge varen.
 
Ansvar
Target AS forplikter seg kun til å erstatte det kvantum av produktet
som har vist seg å være beheftet med feil. Target AS er forøvrig ikke
ansvarlig for tap eller skade, som måtte oppstå som følge av bruk / feilbruk av
produktet.
 
Reklamasjon
Alle reklamasjoner vedrørende forsendelsen må fremsettes omgående og
aldri senere enn 10 dager etter varemottakelse. Dersom varen skulle være
beheftet med teknisk feil, se eget skriv angående dette.
 
Force Majeure
Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir
Target AS rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge
leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving
eller forsinkelser medfører ikke erstatningsansvar for Target AS. Target AS
forplikter seg til å gi kjøperen meddelelse om slike hindringer og følgene
av disse.
 
Ordrestørrelse
Ved bestillinger under kr.3000,- netto tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr.200,-

Restordre
Noteres hvis varene forventes inn på lager innen 1 måned.
(i spesielle tilfeller lengre), og ordren har en høyere verdi enn kr.2000,-
 
Kontroll ved mottakelsen
Mottaker skal ved levering av varene umiddelbart kontrollere at antall er i overensstemmelse
med følgeseddel. Avvik rapporteres alltid på transportørens mottakskvittering
og til oss senest innen 5 virkedager.
 
Skade på produkt / forpakning / pall ved levering skal alltid noteres
sammen med signatur på transportørs mottakskvittering og meldes oss
og transportør senest innen 5 virkedager.

TARGET UNITED AS