Velkommen Gjest | Logg inn

RiksTV:

Spørsmål: Etter å ha søkt får jeg ikke inn noen kanaler, hvorfor?
Svar: Sjekk antenne. Er det vanlig "gammeldags" antenne; Ser alle kontakter og koblinger OK ut? (også den enden som er oppe i antenna)  Har du en elektronisk antenne med forsterker? Sjekk om denne får driftspenning, at lyset på forsterkeren lyser.

Spørsmål: Jeg får bare inn NRK-kanalene, hvorfor?
Svar: Alle andre kanaler enn NRK er kodet.  For å se på disse må en ha CAM, kort og gyldig abonnement fra RiksTV.  Er dette i orden? Er CAM og kort paret? RiksTV må ha kortnummer og nummer på CAM i sin database og ha sammenkoblet disse. Detekterer TV at CAM er satt inn?  Gå i meny, gå til innstillinger eller funksjon (modellavhengig). Velg Conditional accsess eller CI info (modellavhengig). Kommer det "ingen modul" frem på skjermen kan ikke apparatet se CAM. Ta ut CAM og sett denne inn igjen.

Spørsmål: Av og til når jeg skrur på TV er kanaler borte eller de forsvinner kort tid etter jeg har skrudd på, hvorfor?
Svar: RiksTV foretar jenvlig oppdatering. Som regel foregår dette rundt kl. 3.00 på natten. Om TV har vært strømløst får det ikke med seg denne oppdateringen. Skru av apparatet med fjernkontrollen. Den røde standbylampa begynner å blinke.  La den blinke seg ferdig. Når det er fast, rødt lys kan du skru på TV og alle kanalene er der igjen.

Spørsmål:  Kan TV levere 5V til antenneforsterker?
Svar: For Finlux 19-24" er svaret alltid nei. Finlux 32 og 40" 12V TV nyeste utgaver kan. 
Gå i meny, har denne et punkt 5V Aktiv antenne kan denne settes på. Om 5V Aktiv antenne ikke er et valg kan ikke TV dette.

Parabol:
Spørsmål: Hvorfor er det ikke noe signal fra parabolantenna?
Svar:  Her er det ikke noe enkelt svar. 
Har antenna riktig retning? Denne må være helt korrekt, både horisontalt og vertikalt. Et par grader feil en av veiene kan være nok til at det ikke fungerer. Vi er forsiktige med anbefalinger, men app SatFinder på telefon/nettbrett ser ut til å være velfungerende. Hva slags mikrohode har du? Mange nye hoder er laget for å kunne bruke flere mottakere på samme kabel. Hodet kan være merket SR/Unicable/DCSS som er avarter av samme system. I så fall må informasjon om dette legges inn i meny på TV. Dette skjer under første gangs installasjon.  Om det er kun en TV tilkoblet parabol kan du sette inn brukerband 1, frekvens 1210MHz.