*LR1P1B/10 1,5 volt bat. Ph'*

6283312
EAN 8712581624736
Antall i kartong 10