Target miljøprofil

Hos Target har vi omtanke – for miljøet og for deg. Det innebærer at vi føler ansvar for å føre bærekraftige produkter som også er komfortable, overholder de strengeste energibevaringsstandardene og reduserer energiforbruk til et minimum. Fornuftig valg av husholdningsapparater er viktig for å redusere energiforbruket ditt. De riktige produktene kan hjelpe deg med å redusere din påvirkning av miljøet og strømregningen. Vi benytter kun forpakninger og emballasje som er resirkulerbart. Energiforbruk er på den globale dagsorden som aldri før. Target legger stor vekt på en bærekraftig og ansvarlig produksjon.

Miljøvennlig emballasjehåndtering:

Bedriften er tilknyttet produsentansvarsselskapet NORSIRK AS og vi oppfyller vårt produsentansvar for emballasje. NORSIRK AS garanterer for drift av et landsdekkende innsamlingssystem med miljøriktig håndtering og gjenvinning av emballasje, samt rapportering til offentlige myndigheter. NORSIRK er sertifisert etter ISO standardene 9001 og 14001.

Vårt miljøsertifikat for emballasje.

norsirk.no

EE-avfall:

Produktene produseres med godkjente komponenter og råstoffer. Alle våre produkter tilfredsstiller RoHs standarden og er WEEE merket. Target ivaretar sitt produsentansvar for miljøvennlig retur i Norge gjennom medlemskap i returselskapet ERP-Recycling – som forestår innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall.

ERP-Recycling henter EE-avfall fra mange hentesteder i hele Norge, primært fra forhandlere av elektriske og elektroniske produkter og fra kommunale og interkommunale avfallsmottak. Alle privatpersoner kan levere EE-avfall gratis til kommunale avfallsmottak eller til forhandlere/butikker som selger samme type produkter.

Produsentansvar innebærer at produsenten av varen har ansvar for forsvarlig avfallshåndtering av produktet. Alle produsenter og importører av EE-produkter er lovpålagt å være medlem i et godkjent returselskap for EE-avfall.

erp-recycling.org

 

Overkrysset avfallsbeholder – miljømerking
Dette merket betyr at produktet ikke skal kastes i restavfall. Elektrisk og elektronisk avfall kan inneholde stoffer som er skadelig for helse og miljø, og skal ikke kastes sammen med annet avfall, men leveres til forhandlere eller kommunalt mottak. Det er gratis for forbrukere å levere inn EE-avfall.

CE-merket – Miljømerking
Den europeiske merkeordningen Communauté Européenne er et myndighetspålagt sikkerhetsmerke som alle leker, byggevarer, elektriske og elektroniske produkter som selges i EØS-området må ha. CE-merket er en deklarasjon på at produsenten eller dens representanter garanterer at alle krav som stilles til produktet i det aktuelle direktivet anses å være oppfylt. Kravene skal sikre at produktene ikke er til skade for hverken miljøet eller menneskers sikkerhet og helse.

Kildesortering på nett