Allente på Finlux Android TV

Ved ny TV, sett opp som beskrevet på skjerm:
Språk, land, Første gangs oppsett, Konfigurering telefon eller fjernkontroll, koble til nett, logg på Google, godta vilkår for bruk, posisjon ja/nei, Hjelp oss å gjøre Android bedre ja/nei, Installer flere apper fortsett, 4 ganger OK, skriv inn passord, Velg TV-modus Hjem, Valg for Chromecast Av/På, Tunermodus Satellitt.

Om du har mikrohode med direkte kabeltilkobling, trykk høyre piltast.
Har du mikrohode merket SR eller DCSS (Unicable), trykk OK og velg Enkelt kabel.

Når du ser Velg en satellitt, trykk OK.
Trykk nedoverpil til Transponder, trykk OK.
Trykk OK på frekvens, sett inn 10747. Velg hake (avhukingssymbol) og trykk OK.
Velg Symbolfrekvens og trykk OK, sett inn 25000. Velg hake (avhukingssymbol) og trykk OK.
Trykk høyre piltast.
Trykk OK på Skann.
Trykk høyre piltast på Skannemodus Full.

La TV gjøre seg helt ferdig med skanning.
Trykk OK 2 ganger.

Allente på Android TV hvor du først må justere antenne:
SatFinder app på telefon/nettbrett er et godt hjelpemiddel for antenneretning.

Gjør Allente på Android TV som beskrevet ovenfor.
Når du kommer til Automatisk kanalsøk, velg Hopp over skanning.  Trykk OK.

Trykk OK på Fullfør.
Trykk OK på Godta
Velg Innstillinger med piltaster.  Trykk OK.
Velg Kanal.  Trykk OK.
Velg Kanal.  Trykk OK.
Velg Manuell innstilling av satellitt.  Trykk OK.

Trykk OK.
Trykk nedoverpil til du ser Signal kvalitet og Signal nivå.
Juster antenne.
Når antennesignal er OK, trykk pil for tilbake 2 ganger.
Velg Skann satellitt på nytt.  Trykk OK.
Trykk høyre piltast, trykk nedoverpil til Skann.  Trykk OK.

Når skanning er ferdig, trykk pil for tilbake til du kommer helt ut av meny.
Velg Live TV.  Trykk OK.

Android sjekk signalnivå/signalkvalitet

Trykk Meny på fjernkontroll
Trykk høyre piltast til Avanserte Alternativer, trykk OK.
Trykk nedoverpil til Systeminformasjon, trykk OK.
Signalnivå og Signalkvalitet vises som to blå streker.  Signalkvalitet må være over 50%

Android endring av passord

Gå til Innstillinger, Trykk OK
Trykk nedoverpil på fjernkontroll til Kanal, trykk OK.
Trykk nedoverpil til på fjernkontroll til Foreldrekontroll, trykk OK.
Skriv inn gammel PIN-kode
Trykk nedoverpil på fjernkontroll til Endre PIN-koden, trykk OK.
Skriv inn gammel PIN-kode.
Skriv inn ny PIN-kode.
Skriv ny PIN-kode en gang til.
PIN-kode er endret.

Teksting for hørselshemmede:

Se på TV.
Trykk Meny på fjernkontroll
Trykk høyrepil til Avanserte alternativer, trykk OK.
Trykk nedoverpil til underteksttype, trykk OK.
Trykk nedoverpil til hørselshemmet, trykk OK.
Trykk EXIT for å gå ut av meny.