Tips radio

RADIO OG LYDPRODUKTER:

Spørsmål:  Jeg får ikke inn noen stasjoner på DAB-radioen min.
Svar:  Gjør "Autosøk" på apparatet.  På de fleste radioer er dette en egen knapp på fronten.  Dette kan også ligge i en meny.  Sjekk med bruksanvisningen for apparatet.

Spørsmål:  Radiokanaler skurrer litt for så å falle helt ut.
Svar:  Sjekk signalstyrkeindikatoren i displayet.  Er det tilstrekkelig antennesignal?  Om ikke, prøv en annen plassering av apparatet. Om du er usikker på hvordan dette gjøres, sjekk bruksanvisning.

Spørsmål:  Når bør jeg oppdatere DAB-radioen min?
Svar: En oppdatering av kanallisten bør gjøres når

  • …en eller flere nye DAB-kanaler er kommet på lufta
  • …en eller flere DAB-kanaler er flyttet fra DAB til DAB+
  • …radioen er flyttet over større avstander, for eksempel hjemmefra til hytta

Radiokanaler som har sluttet å sende, men som fortsatt ligger i kanallista, vil normalt bli borte når man gjør en full oppdatering (“full scan”).

Spørsmål: Hvordan få bedre DAB mottak i hus og hytte?
Svar: Les her om dette .

Spørsmål: Hvordan få bedre DAB mottak i bilen?
Svar:
Les her om dette.