RiksTV Tips & Triks


Spørsmål: Etter å ha søkt får jeg ikke inn noen kanaler, hvorfor?
Svar: Sjekk antenne. Er det vanlig "gammeldags" antenne; Ser alle kontakter og koblinger OK ut? (også den enden som er oppe i antenna)  Har du en elektronisk antenne med forsterker? Sjekk om denne får driftspenning, at lyset på forsterkeren lyser.

Spørsmål: Hvordan sjekke signalstyrke:
Svar: For Finlux 20-24”, trykk en eller to ganger på i/infotast på fjernkontroll (modellavhengig)
Det kommer to stolper, Signal og Kvalitet, til høyre på informasjonslinja. K bør være mer enn 50%.
For Finlux 19C185FLX, 32C285FLX og 40C277FLX, trykk Meny på fjernkontroll, gå til Signalinformasjon, trykk OK.  Kvalitet og styrke oppgis med tall og tekst.  Kvalitet bør være over 50.
For Finlux 32C32224F, trykk 2 ganger på Infotast på fjernkontroll.

Android sjekk signalnivå/signalkvalitet
Trykk Meny på fjernkontroll
Trykk høyre piltast til "Avanserte Alternativer", Trykk OK
Trykk nedoverpil til "Systeminformasjon", Trykk OK
"Signalnivå" og "Signakvalitet" vises som to blå streker.

Signalkvalitet bør være over 50%

Spørsmål: Jeg får bare inn NRK-kanalene, hvorfor?
Svar: Alle andre kanaler enn NRK er kodet.  For å se på disse må en ha CAM, kort og gyldig abonnement fra RiksTV.  Er dette i orden? Er CAM og kort paret? RiksTV må ha kortnummer og nummer på CAM i sin database og ha sammenkoblet disse. Detekterer TV at CAM er satt inn?  Gå i meny, gå til innstillinger eller funksjon (modellavhengig). Velg Conditional accsess eller CI info (modellavhengig). Kommer det "ingen modul" frem på skjermen kan ikke apparatet se CAM. Ta ut CAM og sett denne inn igjen.

Spørsmål: Av og til når jeg skrur på TV er kanaler borte eller de forsvinner kort tid etter jeg har skrudd på, hvorfor?
Svar: RiksTV foretar jenvlig oppdatering. Som regel foregår dette rundt kl. 3.00 på natten. Om TV har vært strømløst får det ikke med seg denne oppdateringen. Skru av apparatet med fjernkontrollen. Den røde standbylampa begynner å blinke.  La den blinke seg ferdig. Når det er fast, rødt lys kan du skru på TV og alle kanalene er der igjen.

Spørsmål:  Kan TV levere 5V til antenneforsterker?
Svar: For Finlux 19-24" er svaret alltid nei. Finlux 32 og 40" 12V TV nyeste utgaver kan. 
Gå i meny, har denne et punkt 5V Aktiv antenne kan denne settes på. Om 5V Aktiv antenne ikke er et valg kan ikke TV dette.